ב-Online
 
 
 
 
 
 
 
 
מה עושים האוסטרלים כדי להגן על זכויות היוצרים ברשת 

מה עושים האוסטרלים כדי להגן על זכויות היוצרים ברשת

 
 
עו``ד חיים רביה

לאט אבל בטוח. כך מתקדמת החקיקה שנועדה להגן על האמנים והיוצרים בכל העולם, שמוצאים את עצמם נעשקים ונגזלים מדי יום בגלל העתקות קבצים בלתי-חוקיות ברחבי הרשת. זו הדוגמה האוסטרלית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
אחת לאחת מתחילות מדינות המערב להתאים את דיניהן למציאות החדשה. התמונה מתוך אתר WIPO
 אחת לאחת מתחילות מדינות המערב להתאים את דיניהן למציאות החדשה. התמונה מתוך אתר WIPO   
העידן הדיגיטלי והגידול בתפוצתן של רשתות מחשב מקוונות, בעיקר האינטרנט, מציבים אתגרים חדשים בפני דיני זכויות היוצרים: יוצרים ובעלי זכויות יוצרים מודאגים מהאפשרות שבה לא יצליחו להגן על קניינם באינטרנט.

אחת לאחת מתחילות מדינות המערב להתאים את דיניהן למתחייב מהמדיה החדשה: ראשונה היתה גרמניה, בשנת 1997; אחריה באה ארצות-הברית שחוקקה את חוק זכויות היוצרים לשנת האלפיים - Millennium Copyright Act Digital) DMCA, משפט באינטרנט מיום 5.12.98) באוקטובר 1998. כעת עומדת גם אוסטרליה להתאים את דיני זכויות היוצרים שלה להתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות.

בתיקון מקיף לחוק האוסטרלי משנת 1968 מציגה הממשלה האוסטרלית כמה חידושים בעלי-עניין בדין. חידושים אלה עולים בקנה אחד עם האמנות של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) משנת 1996 בדבר ההגנה על זכויות יוצרים (WCT) ותקליטים (WPPT). בהתחשב בעובדה שבישראל שוקדים בשנים האחרונות על רפורמה בדינים אלה, יש חשיבות למסקנותיהן וניסיונן של מדינות אחרות המתחבטות בבעיות זהות. אלה, אפוא, כמה מעיקריו של התיקון המוצע בחוק האוסטרלי:

הוכרה זכות חדשה בידי בעל היצירה, היא זכות המסירה לציבור (תרגום, לא מוצלח יש להודות, ל- communication to the public במקור האנגלי). זכות זו מיועדת לחול על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות, עבודה אומנותית, הקלטות קול, סרטים ושידורים. היא מחליפה ומרחיבה את הזכות לשידור, שחלה על-פי לשונה בדין האוסטרלי על שידורים אלחוטיים בלבד. הזכות של מסירה לציבור מקנה לבעלי זכויות היוצרים הגנה מפני העתקת קובץ והצבתו על-גבי מחשב-שרת באינטרנט.

בתהליך העיון במאגרי מידע מקוונים נוצרים באורח אוטומטי עותקים מן היצירה שבה צופים במחשבי-המשתמשים או ספקי הגישה לאינטרנט. עותקים אלה נמחקים מאליהם לאחר שהמטמון במחשב (Cache) מתמלא בקבצים חדשים יותר. ממשלת אוסטרליה החליטה כי יצירת עותקים זמניים מסוג זה, בעת תהליך טכני, לא תחשב העתקה אסורה, המפרה את זכויות בעלי היצירות.
 
אכיפת זכויות יוצרים בסביבה הדיגיטלית מדאיגה את בעלי זכויות היוצרים. למעשה, לא כרוכה עלות כלשהי ביצירת עותק מפר מיצירה והפצתו, לדוגמה, באמצעות אתר אינטרנט שכל אחד מתושבי כדור-הארץ יכול לגשת אליו באמצעות מחשב ומודם.

בהתחשב בכך ממליצה ממשלת אוסטרליה לכלול בחוק החדש שני אמצעי אכיפה חדשים: האיסור לייצר, למכור, להשאיל ואף להציג באופן מסחרי אמצעים המיועדים לפצח הגנות דיגיטליות של קבצים (איסור זהה נקבע ב- DMCA). אמצעי שני נועד להגן על מידע אלקטרוני בדבר זכויות יוצרים ותנאי שימוש ביצירה. מידע זה מצורף לעתים תכופות ליצירות דיגיטליות (תוכנות, לדוגמה). החוק המוצע כולל סנקציות עונשיות כנגד מי שמתערב או מבצע שינוי במידע זה.

בדברי הסבר שפרסמה להצעת החוק מצהירה הממשלה האוסטרלית, כי היא מכירה בתפקיד החשוב של ספקי תקשורת (Communication Carriers) לפעולתה התקינה של כלכלת המידע. כדי לעודד את המשך ההשקעות בעסקים מקוונים חיוניים מסוג זה, מבקש החוק המוצע ליצור מסגרת משפטית מוגדרת לעבודתם, שתאפשר להם ודאות בדבר חובותיהם כלפי בעלי זכויות יוצרים והצעדים שעליהם לנקוט כדי להימנע מפגיעה בזכויות אלה. לפיכך מבהיר החוק ומגביל את חובותם של ספקי גישה לאינטרנט - הן במקרים של הפרות ישירות של זכויות יוצרים (כאשר הם עצמם מבצעים מעשה שהזכות הבלעדית לעשותו שמורה לבעל זכויות היוצרים) והפרות עקיפות (כאשר הם נחשבים כמי שהתירו לאחד ממנויי השירות לבצע הפרה).

בהתאם לכך, אם ספק התקשורת אינו קובע את תוכנו של החומר המפר - לא ייחשב אחראי ישיר להפרה של זכויות יוצרים. החוק מוסיף וקובע רשימה של אמות-מידה שיסייעו לקבוע אם יש לראות בספק התקשורת כמי שהתיר ביצוע פעולה מפרה. עיקרן: האם יכול הספק למנוע את המעשה המפר, טיב היחסים בין המפר לספק, האם הספק נקט צעדים סבירים לסכל מראש או למנוע את ההפרה. ההצעה מעירה כי לספקי הגישה לאינטרנט יש שליטה מעטה בלבד על חומר שאינו מוחזק אצלם, ושליטה רבה יותר על חומר מפר שהם מארחים במחשביהם.

יצוין כי בעניין זה מזמינים דברי ההסבר לחוק במפורש תגובות והתייחסויות. ניכר בעליל שהממשלה האוסטרלית מודעת לרגישות ולמתח הטבעי בין ספקי גישה לאינטרנט לבין בעלי זכויות יוצרים, והיא שואפת להסדר מאוזן ככל הניתן.

הכתבה פורסמה במקור באתר המשפטי il.co.law

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by