ב-Online
 
 
 
 
 
 
 
 
פתרון בחינות הבגרות באנגלית קיץ תשס"א 

פתרון בחינות הבגרות באנגלית קיץ תשס"א

 
 
צוות מורי `לחמן`

צוות המורים של מכון "לחמן" מביא את פתרון בחינות הבגרות באנגלית שהתקיימו ב-12 ביוני

 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחידת לימוד אחת (גרסה א')

חלק I - הבנת הנקרא

1 (a) i) How to become a reporter
1 (b) History / Science
1 (c) school paper / a small local newspaper
1 (d) 2 of the following: books, newspapers, Internet
1 (e) Yes
1 (f) No

2 (a) 3
2 (b) 1,2
2 (c) 1
2 (d) 4
2 (e) 2
2 (f) 3,4

חלק II - הבנת הנשמע - א`

3 (a) Yes
3 (b) Yes
3 (c) No
3 (d) No
3 (e) No
3 (f) Yes
3 (g) Yes
3 (h) No
3 (i) No

הבנת הנשמע - ב`

4 (a) children
4 (b) iii) in schools
iv) in libraries
4 (c) ii) love to hear
4 (d) i) from books
4 (e) iii) three years ago
4 (f) ii) voice
 

השלמה מיחידת לימוד אחת לשלוש יחידות לימוד

חלק I - הבנת הנקרא - תשובות בעברית

1. 22/8/2000 (גרסה ב` 16/4/2001)
2. התעלם משלטי האזהרה הגדולים
3. הוא החליק ונפל
4. (1) נתלה בצוק שנמצא בתוך המים
(2) התחיל לקרוא לעזרה
5. (1) שיחליקו לתוך המים
(2) שהזרם יסחף אותם לכיוון המפל
6. הלכו על העץ עד שהתקרבו ל- Doner
7. (1) זרקו את החבל ל- Doner שתפס אותו
(2) משכו את Doner
8. חולשה / תשישות
9. (1) התנהגות בלתי אחראית / רשלנית
(2) סיכון חיי המצילים
01. סירב לענות לשאלת הכתב

חלק II - הבנת הנקרא - תשובות באנגלית
11 (a) 30 (version B: 35)
11 (b) 65 (version B: 50)
11 (c) memory
11 (d) (1)by mail
(2) by fax
(3)by phone
11 (e) 10-14 days (version B: 7-10 days)
11 (f) get a (fantastic) gift

חלק III - שאלה 12 קריאה + כתיבה

בחלק זה מתבקשים התלמידים להשלים את המילים החסרות.
- your notice
- help kids at youth centers / apply for the job
- play or do sports with them
- 15:00-18:00 (version B: 14:30-17:30)
- Mondays and Tuesdays (version B: Tuesdays and Thursdays)

חלק IV - שאלה 13 - קלוז
1. of
2. some
3. working
4. could not help
5. should
6. it
7. quickly
8. later
9. who
10. will do


 

4 יחידות - גרסה א'

Part I - Reading Comprehension

A Kid`s Best Friend

1. בילה שעות במשחקי מחשב או
לעיתים נדירות עזב את חדרו
2. ניכור חברתי או
חוסר כישורים חברתיים או
כישורים חברתיים דלים
3. (1) לשם שעשוע
(2) מתוך תחושת כח
4. (1) נגישות למידע
(2) תקשורת חופשית יותר או למיומנויות המחשב ערך בשוק העבודה

The World`s Largest Tree Getting younger

5 (a) as old as
5 (b) 2000
5 (c) American general
5 (d) The Mendocino Tree The General Sherman
Height X X
Width X
Age X X
Location X
5 (e) their (fast) growth rate OR how fast they grow

גרסה ב`
5 (a) American general OR admired general
5 (b) as old as
5 (c) 2000
5 (d) The General Sherman The Mendocino Tree
Height X X
Width X
Location X
Age X X
5 (e) their (fast) growth rate OR how fast they grow

Part II - Listening Comprehension

6 (a) ii) at the end of winter
6 (b) less
6 (c) ii) volunteering in a VOA project
6 (d) iii) from advertising
6 (e) i) old people
vi) very young children
6 (f) iii) young people
6 (g) iv) attracting new volunteers
6 (h) i) sometimes

גרסה ב`
6 (a) iii) at the end of winter
6 (b) less
6 (c ) ii) volunteering in a VOA project
6 (d) iv) from advertising
6 (e) ii) old people
v) very young children
6 (f) i) young people
6 (g) ii) attracting new volunteers
6 (h) ii) sometimes


Part III - Delivering the Goods
7 (a) i) Some of the owners wore loud T-shirts
ii) Some of the owners had mint green hair OR
Some of the owners had fancy tattoos
7 (b) every year / once a year / each year
7 (c) 1) fast / quick
2) efficient
7 (d) ii) very few (version B: iv) very few)
7 (e) 1) weather
2) careless drivers / impatient drivers

8 (a) i) 3 (paragraph III)
ii) scornful attitude / as second-class citizens
8 (b) office workers
8 (c ) iii) proud of (version B: i) proud of)
8 (d) packages / telegrams


Part IV - Cloze
1. like
2. on
3. important
4. was presented
5. name
6. would
7. including
8. predictable
9. scholar
10. did
11. after
12. as a result
13. whose
14. deeply
15. know
 
 

5 יחידות - גרסה א'

Part I - Long Reading Comprehension - Delivering the Goods

1 (a) iv) function (version B: iii) function)
1 (b) Because other fellow couriers were wearing loud T-shirts, wild haircuts
and fancy tattoos OR
Because other couriers were unusual in their appearance too.
1 (c) efficient and fast

2 (a) 1) less
2) bicycles / bikes
3) more
2 (b) Congested urban traffic OR tight deadlines

3 (a) 1) face / overcome
2) weather
3 (b) 1) iii) the couriers (version B: ii) the couriers)
2) Some of them self-inflicted
3 (c) bike couriers/bikers and car doors
3 (d) (1) work efficiently / meet deadlines
(2) insulting

Part II - Listening Comprehension
4 (a) ii) at the end of winter
4 (b) less
4 (c) ii) volunteering in a VOA project
4 (d) iii) from advertising
4 (e) i) old people
vi) very young children
4 (f) iii) young people
4 (g) iv) attracting new volunteers
4 (h) i) sometimes

גרסה ב`:
4 (a) iii) at the end of winter
4 (b) less
4 (c) ii) volunteering in a VOA project
4 (d) iv) from advertising
4 (e) ii) old people
v) very young children
4 (f) i) young people
4 (g) ii) attracting new volunteers
4 (h) ii) sometimes

Part III - Reading Comprehension
A Kid`s Best Friend?
5 (a) would spend hours OR rarely leaving
5 (b) 1) wrong / false / misleading 2) strength / quality / character
5 (c) potentially harmful negative effects
5 (d) Terrorizing organizations by breaking into their computer network OR
Being hackers
5 (e) iv) Nonetheless (version B: iii) Nonetheless)

World`s Largest Tree Getting Younger
6 (a) as old as
6 (b) 2000
6 (c) 1) smaller / taller
2) younger
6 (d) how big/wide its bulk is OR
the size of its bulk
6 (e) the (fast) growth rate of the (sequoia) tree OR
how fast the sequoia tree grows OR
that the (sequoia) tree grows at a fast and furious rate

Part IV - Cloze
1. invention
2. called / named
3. had
4. answers / responses
5. others
6. justifying / defending
7. does
8. being
9. small / limited
10. available / possible / accessible 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by